Beboere

I øjeblikket er beboersammensætningen i Bofællesskabet Væksthuset således:

20 børn og unge

0-2-årige: 4
3-6-årige: 7
7-11-årige: 5
12-15-årige: 4
16-20-årige: 0
I alt 13 piger og 7 drenge

24 voksne

Der er 8 huse med én voksen og 8 huse med to voksne.
I alt 15 kvinder og 9 mænd

Der er 12 huse med hjemmeboende børn og 4 uden.

Der er beboere fra mange forskellige erhverv, her er f.eks. lærere, it-folk, pædagoger og socialrådgivere.

Aldersmæssigt er der mange voksne i 30'erne, men spredningen går fra omkring 30 år til godt og vel 70 år.